Prisen for en oversættelses- eller sprogrevisionsopgave beregnes individuelt for hver opgave.

Generelt afhænger prisen af forskellige faktorer som opgavens tidsfrist, filformat, omfang og sværhedsgrad. Som hovedregel beregnes prisen på grundlag af antal ord i teksten.

Minimumstaksten pr. opgave er dog kr. 550,-

Du er altid velkommen til at kontakte AD Sprog & Kommunikation for at få et uforpligtende tilbud samt et leveringstidspunkt eller diskutere en opgave.

Få et uforpligtende tilbud

Hold prisen nede
Du kan selv være med til at holde dine oversættelsesomkostninger ned ved:
  • at bestille oversættelsen i så god tid som muligt

  • på forhånd at markere dele at teksten, som eventuelt ikke skal oversættes

  • at levere kildeteksten elektronisk

  • at sende en tydelig adskrift, hvis du ikke har en tekstfil (det kan tage tid at tyde en dårlig fotokopi)

  • på forhånd at oplyse det, hvis oversættelsen ikke behøver at blive sat op som kildeteksten

  • at medsende illustrationer (de kan ofte løse problemer med tvetydige passager)

  • i det hele taget at medsende så meget baggrundsmateriale som muligt. Hvis det er vigtigt at sikre sproglig sammensætning og ensartethed i forhold til tidligere oversættelser, er det en god idé også at medlevere sådanne