• Et nyhedsbrev til internationalt personale og/eller kunder?

  • En brochure, der sælger?

  • Et reklameslogan, der virker?

  • En teknisk vejledning, der kan understøtte eksportsalget?

  • En hjemmeside på verdens førende internetsprog?


så kontakt AD Sprog og Kommunikation og få et uforpligtende tilbud.

Det globale marked er i dag en realitet. Derfor er det afgørende at kunne kommunikere effektivt på flere sprog. Effektiv kommunikation består bl.a. i oversættelser, der ikke kun er ord-til-ord-oversættelser, men også formidler det pågældende lands kultur.

Klar og entydig kommunikation er afgørende, ikke blot i tekster oversat til fremmedsprog, men også i danske tekster. Din virksomheds skriftlige materiale er ansigtet udadtil. Er dine brochurer eller andet skriftligt materiale fyldt med dårligt sprog og klicheer, kan det skade dit produkt. Hvis dine tekster er uheldigt formuleret og fulde af fejl, vil dit produkt blive opfattet på samme måde af potentielle kunder.

Lad AD Sprog & Kommunikation fjerne grammatiske og øvrige sproglige fejl, så din kommunikation med omverdenen bliver sproglig korrekt og dermed mere effektiv.

Med andre ord: AD Sprog & Kommunikation sørger for, at din danske tekst sælger bedst muligt.


Hvad kan jeg tilbyde?
  • Personlig service
  • Fleksibilitet
  • Høj kvalitet
  • Hurtig levering

Kort sagt professionel og hurtig oversættelse af høj kvalitet.


Kvalitet
AD Sprog & Kommunikations terminologidatabaser, opgavekartoteker og moderne teknologi sikrer den korrekte terminologi i de rigtige sammenhænge.

Men kvalitet er mere end fx gode og fejlfri tekster.

Kvalitet betyder også, at jeg overholder tidsfrister og aftaler. Og at jeg er fleksibel og fokuseret på samarbejde, selv når tiden er knap.

At oversætte er også at vide, hvor man finder den viden, der er nødvendig for at sikre kvaliteten.

Kunsten er at finde - og bruge - den rigtige viden.